Tag: DISC

Omgiven av idioter

Både boken “Omgiven av idioter” och författaren Thomas Erikson har fått hård kritik. Böckerna i serien “Omgiven av” är storsäljare vilket tyvärr gör att hans kategoriska och förenklade uppdelning av folk i fyra färger får stort genomslag.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är mycket kritiska: Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018. VoF skriver “Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar. Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet.”

Magasinet Filter redovisar en kritisk granskning i artikeln Omgiven av idioti. Deras långa artikel inleds med texten “Med Omgiven av idioter har Thomas Erikson blivit en av landets populäraste föreläsare och författare. Han hävdar att man vetenskapligt kan sortera alla människor i olika färger – och att detta underlättar vår kommunikation. Forskningen säger precis tvärtom.” Magnus Lindwall, professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, säger om boken “Det är väldigt skickligt paketerat. En jättesnygg produkt. Men sanningen är att det inte är mer vetenskapligt än horoskop.”

I slutet av Filter-artikeln finns en intervju med Thomas Erikson. Där erkänner Thomas Erikson att han inte har någon akademisk examen inom beteendevetenskap och psykologi. “Jag arbetar med beteenden, och det är okej att kalla sig beteendevetare och arbeta inom ett väldigt brett yrkesområde som rör beteenden. Beteendevetare är ingen skyddad titel.” Thomas Erikson erkänner också att DISA-modellen inte bygger på någon vetenskaplig grund som är giltig i dag.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en kritisk artikel Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger. Den långa och läsvärda artikeln sammanfattas med texten “Att läsa Omgiven Av Idioter är underhållande, på samma sätt som det är underhållande att läsa horoskop. Däremot är den likvärdig med horoskop när det handlar om att förstå andra människor.” Artikeln avslutas med “du som läser Omgiven Av Idioter bör vara medveten om hur författaren har missförstått vad vetenskap är, att han använder retoriska trick, alternativt drar felaktiga logiska slutsatser, och att boken innehåller en hel del trams.”

Jag tycker att böckerna är läsvärda om man håller kritiken i minnet.

  • Människor är komplexa, ingen är enfärgad.
  • Metoden med fyra färger saknar vetenskapligt stöd, se det som ett mycket förenklat sätt att beskriva människor på.

Med andra ord, läs böckerna i “Omgiven av”-serien som underhållning, de är inga faktaböcker.

Läs också
Problemet med kategorisering
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. De vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Problemet med kategorisering

Vi vinner på att undvika att sätta etiketter och kategorier på folk inklusive på oss själva. Att sätta etiketter och kategorier begränsar oss och andra.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en artikel om DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor. Artikeln är en fortsättning på Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger.

Artikeln DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor består av två olika delar. Den första delen handlar om DISC-modellen som redovisar resultatet i fyra färger. Det intressanta i artikeln är andra delen som handlar om kategorisering och kontinuum. Jonas skriver:

Man upplever att färgsystemet är värdefullt och användbart eftersom det hjälper en att förstå andra människor. Här tänkte jag ta upp några problem med detta.

  • Det första handlar om kategorisering kontra kontinuum.
  • Det andra handlar om vad som händer med oss när vi blir kategoriserade, självuppfyllande profetior.
  • Det tredje handlar om vad som händer med oss när vi kategoriserar andra, observer-expectancy effect.

Big Five

Citat från Jonas artikel: “Den teori om personlighet som har mest vetenskaplig bäring i våra dagar, femfaktorteorin eller ”Big Five”, bygger på en modell där människor har fem olika personlighetsfaktorer, som presenteras som ett kontinuum. Man är alltså inte en personlighetstyp, utan man är mer eller mindre av en personlighetsfaktor. Man är exempelvis mer eller mindre extrovert, inte antingen eller extrovert.”

Läs mer:
Big Five personality traits
Det finns en kort text på svenska Femfaktorteorin

Fotnot
Vi människor har ett behov av etiketter/kategorier. Vår hjärna använder det för att lättare komma ihåg saker. Det gäller att använda få kategorier, skippa alla som är onödiga/irrelevanta, och använd kategorier som har bättre grund än de fyra färgerna.

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑