Sinnesro

Jag tycker om bönen om sinnesro, en enkel påminnelse om det viktiga i att veta vad man kan förändra och vad man får acceptera.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

One thought on “Sinnesro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.