Vi kan träffas ansikte mot ansikte i Helsingborg, Malmö och Lund. I övrigt använder vi Skype eller telefon vilket gör att det finns inga geografiska begränsningar.

Helsingborg

Jag söker lokal.

Malmö

Jag har tillgång till samtalsrum på Slottsgatan 20 (CoachCompanion), se karta.

Skype, telefon

Skype-samtal eller telefon används om vi inte kan träffas.