Jag var på ett möte med Mensa Gifted Children Programme och fick information om Montessori, ett intressant koncept. Som coach ser jag flera likheter mellan grundtankar inom deras pedagogik och hur en coach arbetar.

Respekt: Motessoripedagogik bygger på respekt för barn och deras förmåga och har som målsättning att se varje barn och möta det där det befinner sig i sin utveckling.

Utveckling i sin egen takt: Varje barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ett barns utveckling kan aldrig forceras.

Lärarens roll: Ingen kan lära någon annan något – läraren kan bara hjälpa barnet att lära sig själv.

Läs mer hos Svenska Montessoriförbundet.

Läs mer om Programmet för begåvade barn hos Mensa Sverige.