Vi vinner på att undvika att sätta etiketter och kategorier på folk inklusive på oss själva. Att sätta etiketter och kategorier begränsar oss och andra.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en artikel om DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor. Artikeln är en fortsättning på Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger.

Artikeln DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor består av två olika delar. Den första delen handlar om DISC-modellen som redovisar resultatet i fyra färger. Det intressanta i artikeln är andra delen som handlar om kategorisering och kontinuum. Jonas skriver:

Man upplever att färgsystemet är värdefullt och användbart eftersom det hjälper en att förstå andra människor. Här tänkte jag ta upp några problem med detta.

  • Det första handlar om kategorisering kontra kontinuum.
  • Det andra handlar om vad som händer med oss när vi blir kategoriserade, självuppfyllande profetior.
  • Det tredje handlar om vad som händer med oss när vi kategoriserar andra, observer-expectancy effect.

Big Five

Citat från Jonas artikel: “Den teori om personlighet som har mest vetenskaplig bäring i våra dagar, femfaktorteorin eller ”Big Five”, bygger på en modell där människor har fem olika personlighetsfaktorer, som presenteras som ett kontinuum. Man är alltså inte en personlighetstyp, utan man är mer eller mindre av en personlighetsfaktor. Man är exempelvis mer eller mindre extrovert, inte antingen eller extrovert.”

Läs mer:
Big Five personality traits
Det finns en kort text på svenska Femfaktorteorin

Fotnot
Vi människor har ett behov av etiketter/kategorier. Vår hjärna använder det för att lättare komma ihåg saker. Det gäller att använda få kategorier, skippa alla som är onödiga/irrelevanta, och använd kategorier som har bättre grund än de fyra färgerna.